Catalisti, facilitator van Plant-On-A-Truck

Catalisti vergemakkelijkte ons proces tot realisering van onze allereerste Plant-On-A-Truck in samenwerking met Janssen Pharmaceutica.

Catalisti vormt een "katalysator" voor innovatie en verandering in binnen de chemie, door enerzijds innovatieopportuniteiten voor bedrijven de identificeren en te initiëren, maar ook door expertise en de nodige middelen ter beschikking te stellen. Catalisti faciliteert de samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra.