Farmaceutische industrie

Uw uitdaging?

Productie en samenstelling an farmaceutische componenten en medicatie levert afvalwater met API op. Door de toxiciteit, niet-biodegradeerbaarheid en/of persistentie, vormen transport en verbranding de huidige gang van zaken.

 

InOpSys Oplossing

Combinatie van innovatieve technologieën die resulteren in een kosteneffectieve, duurzame en betrouwbare on-site oplossing.

Zou u voordeel halen uit:

 

API verwijdering uit werkzame stoffen of productie in batch van geneesmiddelen

  • waaronder potentiële kwantificeringen op ng/L niveau
  • met potentiële evaluatie van ecotoxiciteit van afvalstromen
  • of een generieke benadering

 

 

 

InOpSys AOP-oplossingen (Advanced Oxidation Processes) voor de selectieve verwijdering van API's.

Verwijdering van oppervlakteactieve stoffen uit DS / DP CIP-, bioprocesstromen

 

InOpSys gebaseerde  technologie voor verwijdering van oppervlakteactieve stoffen

Terugwinning van Pd katalysator uit DS productieprocessen

  • waterstromen
  • organische solventlagen

 

InOpSys ontwikkelde technologie voor terugwinning van Pd

Verwijdering / terugwinning van fosfaten uit biofarmaceutische processen

 

InOpSys oplossing voor terugwinning van fosfaten

Verwijdering / terugwinning van zware metalen uit DS productieprocessen

 

InOpSys oplossing voor terugwinning van metaal

Verwijdering van solvent  uit solvent-rijke stromen

 

InOpSys NRS technologie

Hormoonverstorende activiteit:

  • evaluatie en verwijdering uit stromen, 
  • waaronder ongekende afbraakproducten, bijproducten

 

InOpSys technologie voor vangen van micropolluenten

 

Eén enkele partner die een geïntegreerd on-site proces implementeert en bedient dat op maat is gemaakt en voldoet aan uw vereisten?

Inopsys heeft een track-record en werkt samen met internationale experts voor optimale R&D en uitvoering van onze on-site dienst.

 

een on-site OPEX oplossing bediend door onze ingenieurs!