Afvalwaterzuivering proces?

Hoe we als InOpSys te werk gaan om de afvalwater uitdagingen van uw bedrijf aan te pakken, alsook de toegevoegde waarde van onze samenwerking en de Sustainable Development Goals waar we aan bijdragen.

Aanpak

Hoe gaan we uw afvalwater uitdaging aanpakken?

​​​​​​Mapping

Eerst zullen we de verschillende stromen die gezuiverd moeten worden in kaart brengen. Dit kan op basis van de bedrijfsinfo of aan de hand van een afvalstroom mapping door onze gespecialiseerde medewerkers. Hierbij leggen we de nadruk op de probleemveroorzakende component, volume, logistieke kost en verwerkingskost.

Technology Screening

In deze fase gaan we u in ons eigen labo ondersteunen door te onderzoeken welke zuiveringstechniek en/of combinatie van technieken leiden tot het gewenste resultaat voor de specifieke stromen. InOpSys is een systeemintegrator en we combineren bestaande technologieën met eigen technieken zoals Advanced Oxidation Processes (AOP's).  Hierbij houden we rekening met de BBT.

 

Creatie Circulaire Economie

Primair doel is het zuiveren van het afvalwater. Bijkomend trachten we de afgescheiden componenten (metalen, solventen,...) opnieuw om te zetten in grondstoffen voor andere bedrijven. InOpSys gaat voor u op zoek naar een partner in de Circulaire Economie die de eventuele opgezuiverde grondstoffen kan recupereren en hergebruiken in zijn productieproces.

Business model

Finaal implementeren we het ontwikkelde zuiverings- en recuparatieproces voor u. Ontwerp (Design), bouw (Build), financiering (Finance), maar ook uitbating (Operate) en onderhoud (Maintain) nemen we volledig voor onze rekening.  Het resultaat is een door ons aangeboden on-site oplossing voor jouw afvalwateruitdagingen volgens een OPEX model. 


Contact Toegevoegde waarde


Toegevoegde waarde

Wat is de toegevoegde waarde van onze samenwerking?

​​​​​​Duurzaam

Ons concept vermijdt transport en verbranding van afvalwater. Kostbaar water en grondstoffen kunnen worden gerecupereerd. Dit resulteert in minder CO2-uitstoot, meer duurzaamheid en een kleinere ecologische voetafdruk. 

Kostenreductie

InOpSys slaagt erin om duurzaamheid en kostenreductie op gebied van afvalverwerking te combineren. Daarbovenop kan er op opslag, planning en logistiek van afval worden bespaard.

 

Geen investering

InOpSys biedt de on-site afvalwaterbehandeling aan volgens een CAPEX free model. Uw bedrijf hoeft niet te investeren en betaalt volgens het gezuiverde volume, dus OPEX.

 

Gemakkelijk / geen logistiek

Onze mobiele zuiveringsinstallatie staat bij uw bedrijf on-site. Minder of geen tussenopslag, geen logistieke planning, geen frequente vrachtwagenbeladingen.  

 


Contact Sustainable Development Goals


Sustainable Development Goals

Hoe draag je bij aan de Sustainable Development Goals?
 

Wij kunnen door onze oplossing voor jouw afvalwaterprobleem bijdragen aan maar liefst 5 Sustainable Development Goals die onze wereld zullen verbeteren.

Op 25 september 2015 hebben alle landen een reeks met doelen of goals aangenomen om armoede te bestrijden, onze planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te verzekeren. Elke goal heeft specifieke doelstellingen om te bereiken tegen 2030.

Als we deze doelen willen bereiken moet iedereen meewerken: overheden, de private sector, de burgermaatschappij, wij en jullie.

 


Contact