Afvalwaterzuivering proces?

Hoe we als InOpSys te werk gaan om de afvalwater uitdagingen van uw bedrijf aan te pakken, alsook de toegevoegde waarde van onze samenwerking en de Sustainable Development Goals waar we aan bijdragen.

Aanpak

Hoe gaan we uw afvalwater uitdaging aanpakken?

​​​​​​Mapping

Eerst zullen we de verschillende stromen die gezuiverd moeten worden in kaart brengen. Dit kan op basis van de bedrijfsinfo of aan de hand van een afvalstroom mapping door onze gespecialiseerde medewerkers. Hierbij leggen we de nadruk op de probleemveroorzakende component, volume, logistieke kost en verwerkingskost.

Technology Screening

In deze fase gaan we u in ons eigen labo ondersteunen door te onderzoeken welke zuiveringstechniek en/of combinatie van technieken leiden tot het gewenste resultaat voor de specifieke stromen. InOpSys is een systeemintegrator en we combineren bestaande technologieën met eigen technieken zoals Advanced Oxidation Processes (AOP's).  Hierbij houden we rekening met de BBT.

 

Creatie Circulaire Economie

Primair doel is het zuiveren van het afvalwater. Bijkomend trachten we de afgescheiden componenten (metalen, solventen,...) opnieuw om te zetten in grondstoffen voor andere bedrijven. InOpSys gaat voor u op zoek naar een partner in de Circulaire Economie die de eventuele opgezuiverde grondstoffen kan recupereren en hergebruiken in zijn productieproces.

Business model

Finaal implementeren we het ontwikkelde zuiverings- en recuparatieproces voor u. Ontwerp (Design), bouw (Build), financiering (Finance), maar ook uitbating (Operate) en onderhoud (Maintain) nemen we volledig voor onze rekening.  Het resultaat is een door ons aangeboden on-site oplossing voor jouw afvalwateruitdagingen volgens een OPEX model. 

 

Indien u een KMO bent...

InOpSys beschikt hiervoor over een toegewijd team met 65 jaar aan relevante ervaring in farma, chemie en afvalwaterbehandeling.

Vooraleer wij uw waterzuiveringsinstallatie uitwerken, zullen wij eerst uw afvalwater onderzoeken en een advies geven inzake oplossingen voor uw neven- en afvalstroombehandeling. Hiervoor zullen wij vooraf samen met u de probleemstelling, de opdracht en de verwachte resultaten duidelijk vastleggen. Na afloop krijgt u een adviesrapport dat gestaafd is door onze expertise, maar ook verder gestaafd kan zijn door labotesten die onze experts hiervoor zullen uitvoeren.

Nadien kan dit advies omgezet worden in uw waterzuiveringsinstallatie.

Indien u een Vlaamse KMO bent, kan u gebruik maken van de KMO-portefeuille om zo een deel van ons advies gesubsidieerd te kunnen verkrijgen.