Scroll naar beneden om Membraantechnologie, Adsorptie en Coagulatie / Flocculatie te zien.

Advanced Oxidation Processes
 

Voor welke toepassingen?

Advanced Oxidation Processes (AOP) kan gebruikt worden om giftig, niet-biodegradeerbaar afvalwater te behandelen en/of voor persistente componenten in afvalwaterstromen. Geschikte moleculen zijn: Amines, Pesticides, organische complexe metalen, Active Pharmaceutical Ingredients (API's), kleurstoffen,...

 

Hoe werkt het?

Advanced Oxidation Processes in de brede zin zijn een set chemische behandelingsprocedures ontworpen om organische materialen (en soms anorganisch) te verwijderen uit water en afvalwater door oxidatiereacties met hydroxylradicalen. In reële toepassingen van afvalwaterbehandeling verwijst deze term echter meer specifiek naar een deelgroep van zulke chemische processen die gebruik maken van ozon (O3), waterstofperoxide (H2O2) en/of UV-licht. Één zo'n type proces wordt in situ chemical oxidation genoemd.

 

Hoe kan InOpSys helpen?

Gebaseerd op onze diepgaande achtergrond en vele jaren academisch onderzoek kunnen wij screenen en bepalen wat de juiste AOP-behandeling zou zijn. In ons labo kunnen we laboratoriumtesten uitvoeren en indien nodig kunnen wij pilootschaalunits voorzien. Uiteindelijk ontwerpen, bouwen en bedienen wij een volledig flexibele, modulaire en mobiele (ATEX-gecertifieerde) unit, om uw afvalwater on-site te behandelen.

 

Wie kan u hiervoor contacteren?


Kwinten Van Eyck

R&D Solution Developer

Gespecialiseerd in: AOP

 

Ik wil Kwinten contacteren!


Contact Membraantechnologie


Membraantechnologie

 

Voor welke toepassingen?

Er zijn verschillende membraanprocessen die als goedfunctionerende technologie kunnen dienen voor meerdere soorten toepassingen van water- of afvalwaterbehandeling. Door de brede waaier aan toepassingen van membraantechnologie kan het makkelijk deel zijn van een efficiënte oplossing voor behandeling van moeilijk afvalwater in de verschillende industriële sectoren zoals chemie, pharmaceutische sector, textiel, raffinage, maar ook voeding- en drankindustrie. Voorbeelden van mogelijke toepassingen zijn:

Microfiltratie (MF)

Verwijdering van zwevende deeltjes en bacterieën uit afvalwater of water met klaringsmiddel.

Ultrafiltratie (UF)

Virusverwijdering, hemicellulosescheiding of kleurstoffenverwijdering (zoals indigo) uit afvalwater.

Nanofiltratie (NF)

Verwijdering van divalente ionen (zoals sulfaten), hardheid van het water, synthetische verven, organsche micropolluenten (actieve pharmaceutische ingrediënten (API's), pharmaceutische residus, pesticides).

Omgekeerde osmose (RO)

Verwijdering van zouten (natriumchloride, NaCl) en persistente organische polluenten uit water of afvalwater (omgekeerde osmose, RO).

 

Hoe werkt het?

In membraantechnologie (drukgestuurde membraanscheiding) worden semidoorlaatbare membranen (polymere of keramische) gebruikt om ongewenste onzuiverheden uit water of afvalwater te verwijderen (Fig.). Het membraan fungeert als semidoorlaatbare barrière, wat ervoor zorgt dat stromen van verschillende componenten niet meer door kunnen omwille van hun molecule-grootte (size exclusion), chemische aard (zoals hydrofiliciteit of hydrofobiciteit) of electrische ladingen. Membraanscheidingsprocessen werken gewoonlijk zonder verwarming en gebruiken daarom minder energie dan conventionele thermische scheidingsprocessen zoals distillatie. In verschillende cases, zoals bij toepassingen in voeding en drank, kunnen beide fracties geproduceerd in membraanfiltratie, de doordringende fractie (stroom passeert door het membraan) en het concentraat (stroom die wordt tegengehouden door het membraan) worden gebruikt.

 

Hoe kan InOpSys helpen?

Gebaseerd op onze diepgaande achtergrond en vele jaren academisch onderzoek kunnen wij screenen en bepalen wat de juiste membraantechnologie (drukgestuurde of andere membraantechnologieën) zou zijn. In ons labo kunnen we laboratoriumtesten uitvoeren en indien nodig kunnen wij pilootschaalunits voorzien. Wij kunnen het behandelingsproces aanpassen aan uw afvalwaterstroom en membraantechnologie combineren met andere afvalwatertechnologieën. Uiteindelijk ontwerpen, bouwen en bedienen wij een volledig flexibele, modulaire en mobiele (ATEX-gecertifieerde) unit, om uw afvalwater on-site te behandelen.

 

Wie kan u hiervoor contacteren?


Cameron Dierendonck

R&D Scientist Membranen

Gespecialiseerd in: Membraantechnologie

 

Ik wil Cameron contacteren!


Contact Adsorptie


Adsorptie

 

Voor welke toepassingen?

Adsorptie is een interessante techniek om polluenten te verwijderen van zowel vloeibare afvalwaterstromen als in gasvorm.

Geschikte toepassingen zijn: API-verwijdering, afgaszuivering, selectieve verwijdering van een specifieke polluent, zuiveren om binnen grenswaarden te blijven,...

 

Hoe werkt het?

Adsorptie is een scheidingstechniek met meerdere fasen (vloeibaar-vast of gas-vast) waarin organische een/of anorganische componenten behouden worden door een vaste component: de adsorbens. Polluenten worden aangetrokken tot het oppervlak van de adsorbens en worden verwijderd uit de afvalwaterstroom door interacties met het oppervlak van de adsorbens. In het algemeen kunnen twee types adsorptie worden onderscheiden, steunend op dit interactiemechanisme: (i) physisorptie (bvb. door fysieke binding) en (ii) chemisorptie (i.e. door chemische reactie). De levensduur van de adsorbensmaterialen kan aanzieklijk worden verlengd door regeneratie, in dit proces wordt het oppervlak van de adsorbent gereinigd en opnieuw geactiveerd.

Er kan, afhankelijk van de toepassing, een keuze worden gemaakt voor een selectieve (bvb. zeoliten) of een niet-selectieve adsorbens (bvb. actieve koolstof).De eerste optie krijgt de voorkeur wanneer enkel een specifieke molecule moet verwijderd worden, bvb. API-verwijdering. De andere optie wordt vaak gekozen als beveiliging, om de doeltreffendheid van de verwijdering te garanderen, bvb. voor polijsten van een behandelde afvalwaterstroom.

 

How can InOpSys Help?

Gebaseerd op onze diepgaande achtergrond en vele jaren academisch onderzoek kunnen wij screenen en bepalen wat de juiste adsorptiebehandeling zou zijn. In ons labo kunnen we laboratoriumtesten uitvoeren en indien nodig kunnen wij pilootschaalunits voorzien. Uiteindelijk ontwerpen, bouwen en bedienen wij een volledig flexibele, modulaire en mobiele (ATEX-gecertifieerde) unit, om uw afvalwater on-site te behandelen.

 

Wie kan u hiervoor contacteren?


Dirk Leysen

R&D Manager

Gespecialiseerd in: adsorptie

 

Ik wil Dirk contacteren!


Contact Coagulatie en Flocculatie


Coagulatie/Flocculatie

 

Voor welke toepassingen?

In water- en afvalwaterbehandeling omvat coagulatie-flocculatie de toevoeging van chemicaliën die de kleine, gedestabliliseerde deeltjes doet klonteren tot grotere delen zodat deze makkelijker kunnen gescheiden worden van het water. Coagulatie-flocculatie wordt in de meeste gevallen gebruikt als een voorbehandelingsproces om voedingsstoffen (fosfor) te verwijderen, organica en in sommige gevallen ook metalen van verschillende types afvalwater alvorens de eerste behandeling. Voor sommige industriële afvalwaters kan het coagulatie-flocculatieproces een efficiënte oplossing bieden ter behandeling als autonoom proces.

 

Hoe werkt het?

Coagulatie is een chemisch proces dat ladingen gaat neutraliseren door positief geladen metaalionen die de negatief geladen deeltjes aanwezig in het water neutraliseert. Flocculatie is een fysisch proces waar geneutraliseerde deeltjes zullen samenvlokken en grotere delen zullen vormen. Het coagulatie-flocculatieproces kan gebruikt worden als voorbereidende stap of tussenstap tussen andere water- of afvalwaterbehandelingsprocessen zoals filtratie en sedimentatie. Ijzer en aluminiumzouten (FeCl3, Fe2(SO4)3, Al(OH)xCl3-x, Al2(SO4)3) zijn de meest gebruikte coagulanten, maar zouten of andere metalen zoals titanium en zirconium zijn ook zeer effectief bevonden.

 

Hoe kan InOpSys helpen?

Gebaseerd op onze diepgaande achtergrond en vele jaren aan academisch onderzoek, kunnen wij de juiste coagulatie/flocculatie(voor)behandeling screenen en bepalen voor uw afvalwater. In ons labo kunnen we laboratoriumtesten uitvoeren en indien nodig kunnen we pilootschaalunits voorzien. Uiteindelijk gaan we een volledig flexible, modulaire en mobiele (ATEX-gecertifieerde) unit ontwerpen, bouwen en bedienen om uw afvalwater on-site te behandelen.

 

Wie kan u hiervoor contacteren?


Bert Bastiaens

R&D Project Leader

Gespecialiseerd in: Coagulatie/Flocculatie

 

Ik wil Bert contacteren!


Contact Producten


Onze producten

 

Poly-Ox Unit

Poly-ox is een polyvalente mobiele oxidatie-unit in welke verschillende AOP technologiën gecombineerd kunnen worden. De unit kan  per batch (multiple sequential AOP) of continu (single AOP) ingezet worden afhankelijk van het specifieke probleem van de klant. De verschillende technieken welke sequentieel kunnen ingezet worden, zijn:

De unit is geschikt voor de behandeling van toxische afvalwaterstromen als voorbehandeling voor een biologische waterzuivering met een debiet van 150m3 tot 5000m3/jaar afhankelijk van de benodigde verblijftijd en oxidansdosering.

Om de performantie van ons systeem te garanderen maken wij gebruik van onze Bio-Safe Online Toxiciteitsmeter.

 

Poly-Met Unit


​​Poly-Met is een polyvalente mobiele unit voor de verwijdering van een verscheidenheid aan metalen:

  • Zink
  • Ijzer
  • Pb
  • Cu
  • Mn
  • Ni
  • Hg
  • Ag
  • Pd
  • Sn

De unit kan een flow aan tussen 150-1500m3/jaar (één container). Optioneel kan de unit deze flow ook verder zuiveren tot een grondstof (andere containers).

Naast de verwijdering van zware metalen kan deze unit ook gebruikt worden voor de verwijdering van fosfaten en fluoriden. Bijkomend kunnen ook colloïdale deeltjes of emulsies gebroken en afgescheiden worden.

 

Bio-safe Detector

De Bio-safe is een aerobe respirometer voor de online monitoring van alarmerende veranderingen in de afvalwatersamenstelling. Zo kan aan de hand van een opgemeten respirogram de onmiddellijk beschikbare BOD van het afvalwater of de aanwezigheid van acuut toxische componenten snel gedetecteerd worden.

Het respirogram is een verloop van de OUR (Oxygen Uptake Rate) in functie van de behandelingstijd. Hoe sneller bepaalde stoffen biologisch afgebroken worden door actief slib, hoe hoger de OUR is. Wanneer er echter toxische stoffen worden toegevoegd, kan de totale OUR zakken tot onder een kritische waarde. Aangezien gebruik gemaakt wordt van geadapteerd slib uit de eigen biologische zuivering is de gemeten toxiciteit rechtstreeks gecorreleerd met het effect op de eigen waterzuivering. De responstijd kan experimenteel bepaald worden in het InOpSys labo, want deze is afhankelijk van hoe acuut het toxisch effect zich uit.

 

Wie kan u hiervoor contacteren?


Kwinten Van Eyck

R&D Manager

 

 

Ik wil Kwinten contacteren!


Contact